Odkazy

Středoasijský pastevecký pes Wikipedie:  https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edoasijsk%C3%BD_pasteveck%C3%BD_pes